Общински исторически музей
Музеят на Граово

За нас

През 2000 година по инициатива на тогавашния кмет на Общината Георги Михайлов, за музей е предоставена сградата на  Класното училище. Новата експозиция „Духовното развитие  и просветно дело в Брезник и Брезнишко  в епохата на Възраждането” и „Етнография” е открита на 24 юни 2000 гозна. Постоянната експозиция е разположена на вторият етаж, а на първия е залата за временни изложби, срещи, работа с деца.

 

Идеята за прерастване на читалищната музейна сбирка в Общински исторически музей е на кмета на гр. Брезник Васил Узунов. Той предприема  необходимите  правни действия за създаването на Общински исторически музей на базата на читалищната музейна сбирка. Музеят е създаден с Решение №66/20.02.2012 г. на Общински съвет Брезник, със статут на самостоятелно юридическо лице, второстепенен разпоредител на бюджетни кредити, с източник на финансиране – общинския бюджет.

Утвърден е Правилник за устройството и дейността на музея от Министерство на културата  през 2013 г., като общо исторически музей, с отдели „Археология”, „Етнология”, „ Нова и най-нова история на България”, „ Фондове”. Обособен е Научн архив и Библиотека.

От 2021г. финасирането на музея е смесено - от общинския бюджет  и държавно делегирана дейност.

 Общинският исторически музей съхранява в своите фондове над 11 000 музейни единици- колекции на видни брезнишки фамилии, на свещеници, снимки и документи на брезничани и 5-ти конен полк, участници във войните за национално обединение, етнография, нова и най-нова история, археология и нумизматика. Всички те са  преди всичко дарение, с което брезничани допринасят за съхраняване и популяризиране на родова памет, историята и традициите на Граово.

Сгради

Една от най-живописните сгради в старинната част на Брезник е сградата на Класното училище. Красива и емблематична за региона, тя съхранява 150 годишната история на града и просветното дело. През 2000г. сградата на класното училище  е предоставена на читалищната музейна сбирка за нова музейна експозиция, чийто приемник сега е Общински исторически музей- Брезник. От 27 март 2014 г. с Решение № 513 на Общински съвет Брезник сградата е безвъзмездно предоставена на Общинския исторически музей за стопанисване и управление. Заедно с нея е предоставена и Цинцарската къща, строена 1903г.

„Класното школо” отваря врати през учебната 1869-1870 г. с първи учители Димитър Тонджаров/1869-1873г./ и Манол Лазаров /1870-1878/ .Строителството  на училището започва през 1858-59 година по инициатива на църковно–училищното настоятелство, тъй като броя на учениците в училището към църквата „Св.Петка” непрекъснато нараствал. Брезнишкият първенец Димитър Игнатов подарява нива в местността „Под Кале”, а платнарският и кюркчийският еснаф и Билиският манастир „Св. Архангел Михаил” даряват средства.В края на първата учебна година, през 1870г., тук е основано и читалище ”Просвещение”. През 30-40 години на ХХ век в сградата се е помещавало кметството на гр. Брезник, била е и хотел. През 1975 г. сградата е обявена за паметник на културата с местно значение /Държавен вестник, бр. 22, 18 март, 1975г.,с.7/

През 1980 - 1981 година започва преустройството на сградата по проект на Националния институт за паметници на културата. През 1985 г. реконструкцията е завършена и сградата е предоставена на Международната детска асамблея „Знаме на мира”, като още тогава вторият етаж е определен за музейна сбирка. Малко по-късно цялата сграда е предоставена на Общински център за работа с деца. През 2000 година сградата на Класното училище е предоставена за музей, в който е разгърната постоянната експозиция.

 

По инициатива на кмета на общината Васил Узунов се предприемат действия за предоставяне за музей на още една емблематична сграда в гр. Брезник - Военния клуб на V-ти конен полк и следващите военни формирования. Тя е строена през 1934 год.

Сградата на бившия Военен клуб с площ 1100 кв.м. е предоставена от Министерство на отбраната на общината за нуждите на музея. В нея днес етаж се помещава администрацията на музея, фондохранилищата, временна експозиция“ V-ти конен полк ибрезничани във войните за национално обединение“, просторна зала за постоянна изложбена дейност за наши и гостуващи изложби, за срещи и концерти, творчески ателиета за работа с деца и млади хора.