Общински исторически музей
Музеят на Граово

История на музея

Общински исторически музей – Брезник е създаден с Решение № 66/20.02.2012 г. на Общински съвет Брезник на базата на съществуващата Музейната сбирка към Читалище „Просвещение – 1870”, открита на 1 юни 1958 г. по инициатива на Ивайло Величков, Ванко Стратиев и Андрей Германов. Пръв отговорник е Павлина Денкова. Първоначално е обособена експозиция „Революционно движение” в някогашната Любенова къща и малък етнографски кът. От 70-те години на ХХ в. музейната експозиция има зала в сградата на Читалището.

В момента Общинският исторически музей разполага с над 6 500 музейни единици, две постоянни експозиции /Възраждане и Етнология / и зала за временни изложби в сградата на Класното училище, обявена за паметник на културата. Училището е построено от брезнишкия първенец Димитър Игнатов през 1861-1869 г. След Освобождението в сградата се е помещавало кметството. След 1944 г. тя е била преустроено за хотел. През 1980 - 1981 година започва преустройството на къщата по проект на Института за паметници на културата.

Разрушен е вторият етаж, който е бил от плет. През 1985 г. реконструкцията е завършена и сградата е предоставена на Международната детска асамблея „Знаме на мира”, като още тогава втория етаж е определен за музейна сбирка. Малко по-късно цялата сграда е предоставена на Общински център за работа с деца.

От 2000 година Класното училище е преместена Музейната сбирка към читалище „Просвещение 1870”. От 27 март 2014 г. с Решение № 513 на Общински съвет Брезник сградата е безвъзмездно предоставена на Общинския исторически музей.