Общински исторически музей

Музеят на Граово

 

 

За нас

Общински исторически музей гр. Брезник е част от музейната мрежа и културните институти в  България. Институция с идеална цел, която издирва, събира, съхранява, документира и популяризира с различни форми движимите културни ценности от региона. Стопанисва и управлява три сгради – сградата на класното училище отворило врати през 1869 година, сградата на Военния клуб строена през 1934 година и  обновена през 1984 година. Третата сграда е така наречената „Цинцарска къща“ Експозициите и дейността на музея се разгръща в първите две сгради. Музеят съхранява над 11 000 културни ценности, свързани с традицията, културата и стопанския живот, участието на брезничани във войните за национално обединение и освобождаване, архиви на брезнишки фамилии и богата колекция от снимков материал, както археология и нумизматика. Сред колекците са тъканите и облеклото на граовката, накити, съдове-медни и керамика, накити и църковна утварл, икони  Част от новопостъпилите културни ценности са свързани с настъпилите промени в живота и бита на граовци през ХХ  и началото на ХХІ век.

Постоянната експозиция на музея е представена в две зали на музеен обект Класно училище: зала „Етнография”- ежедневния бит и култура на населението от Граово  и зала „Духовен живот и просветното дело през епохата на Възраждането”. Музеят е съорганизатор и домакин на концерти, представяне на книги, срещи на поколенията, организатор на научни конференции. Исторически музей – Брезник разполага с място и организира временни тематични изложби – гостуващи от други музеи и такива с новопридобити и непоказвани експонати от фонда в изложбените зали на двата музейни обекта - Класно училище и Военен клуб. Предлага и допълнителни атракции за деца и туристи  като демонстрации на занаяти- тъкачество и грънчарство. Чрез мобилните си изложби представя  културно-историческото наследство  на Граово в залите на други музеи в страната.

Приоритети в работата на музея са: разгръщане на широка експозиционна дейност – организиране и експониране на гостуващи изложби, обогатяване на постоянната експозиция с нови експонати, представяне във временни тематични изложби на ценни експонати от фонда на музея, попълване на фонда и популяризиране на дарителството чрез организиране на изложби на новопостъпили движими културни ценности, работа с публиките - деца и възрастни. Музеят  работи по поекти, прилага нови стратегии в популяризаторската работа за привличане на нови публики.

Организира Научни конференции „ Общество, Култура, Образование“ /ОКО/, в които участват музейни специалисти от цялата страна.

Екипът отговаря за фонда и съхраняването на движимите културни ценности във фондохранилищата, извършва научна обработка на културни ценности, развива експозиционна и изложбена дейност, посреща групите и индивидуалните посетители, популяризира дейността на музея, разработва тематични и експозиционни планове за временни изложби, както и сценарии за музейни уроци и образователни програми. Работим по проекти.

Директор – Емилия Велинова

Счетоводител и зав. Научен архив- Еленка Гоцева

Уредници:

Ваня Димитрова - уредник и зав. фонд „Нова и най нова история на България”

Георги Иванов - уредник и зав. фонд „ Археология и Нумизматика”

Екскурзовод

Станислава Малинова - екскурзовод и зав. фонд „ Етнология”

Музеят е отворен за посетители всеки ден от Вторник до Събота от 9.00 до 17.00ч./ЛЯТНО РАБОТНО ВРЕМЕ -Април-октомври/

Неделя с предварителна заявка.

Зимно работно време-Ноември-април:

От 9 до 17ч. От понеделник до петък /събота и неделя по предварителна заявка/

 

За контакти: mmbreznik2@abv.bg; тел.0885923516

 

История

Идеята за създаване на музей/музейна сбирка датира от края на 1957г. По инициатива на  Ивайло Величков, Ванко Стратиев и Андрей Германов с активното участие на Симеон Тодоров, Георги Кафеджийски и Милчо Табаков е създадена музейната сбирка към читалище ”Просвещение 1870”. Основна цел е събирането на материали, свързани с миналото и настоящето на Брезнишки регион в историческо, икономическо отношение, традиционен бит и култура. За отговорник е назначена Павлина Денкова, а по-късно и Вера Георгиева. Започва активна изследователска и събирателска дейност в региона. Организирана е и представена пред публика първата музейна експозиция „Работническо революционно движение в Брезнишко”. Подреден е и малък етнографски кът. Експозицията е открита на 1 юни 1958 година в Любеновата къща  на ул „Чорни”, собственост на Жилфонд-Брезник.

От 70-те години на ХХ век за музейната експозиция е отдлена зала в сградата на читалището. В читалищната музейка сбирка са включени отделите: Работническо революционно движение, Етнография, Археология и Възраждане. Музейната сбирка провежда десетки мероприятия, изложби, вечери съвместно с другите отдели на читалището, институции и организации в града и региона. Музеят се посещава от различни възрастови групи, както и от делегации, посещаващи гр. Брезник.

В периода до 2000 година музейната експозиция продължава да се помещава в читалищната сграда. Извършена е огромна събирателска работа, записани са стотици страници сведения за историята, занаятите, традиции, народни практики от Брезнишко.

През 2000 година по инициатива на тогавашния кмет на Общината Георги Михайлов, за музей е предоставена сградата на  Класното училище. Новата експозиция „Духовното развитие  и просветно дело в Брезник и Брезнишко  в епохата на Възраждането” и „Етнография” е открита на 24 юни 2000 гозна. Постоянната експозиция е разположена на вторият етаж, а на първия е залата за временни изложби, срещи, работа с деца.

 

Идеята за прерастване на читалищната музейна сбирка в Общински исторически музей е на кмета на гр. Брезник Васил Узунов. Той предприема  необходимите  правни действия за създаването на Общински исторически музей на базата на читалищната музейна сбирка. Музеят е създаден с Решение №66/20.02.2012 г. на Общински съвет Брезник, със статут на самостоятелно юридическо лице, второстепенен разпоредител на бюджетни кредити, с източник на финансиране – общинския бюджет.

Утвърден е Правилник за устройството и дейността на музея от Министерство на културата  през 2013 г., като общо исторически музей, с отдели „Археология”, „Етнология”, „ Нова и най-нова история на България”, „ Фондове”. Обособен е Научн архив и Библиотека.

От 2021г. финасирането на музея е смесено - от общинския бюджет  и държавно делегирана дейност.

 Общинският исторически музей съхранява в своите фондове над 11 000 музейни единици- колекции на видни брезнишки фамилии, на свещеници, снимки и документи на брезничани и 5-ти конен полк, участници във войните за национално обединение, етнография, нова и най-нова история, археология и нумизматика. Всички те са  преди всичко дарение, с което брезничани допринасят за съхраняване и популяризиране на родова памет, историята и традициите на Граово.

Сгради

Една от най-живописните сгради в старинната част на Брезник е сградата на Класното училище. Красива и емблематична за региона, тя съхранява 150 годишната история на града и просветното дело. През 2000г. сградата на класното училище  е предоставена на читалищната музейна сбирка за нова музейна експозиция, чийто приемник сега е Общински исторически музей- Брезник. От 27 март 2014 г. с Решение № 513 на Общински съвет Брезник сградата е безвъзмездно предоставена на Общинския исторически музей за стопанисване и управление. Заедно с нея е предоставена и Цинцарската къща, строена 1903г.

„Класното школо” отваря врати през учебната 1869-1870 г. с първи учители Димитър Тонджаров/1869-1873г./ и Манол Лазаров /1870-1878/ .Строителството  на училището започва през 1858-59 година по инициатива на църковно–училищното настоятелство, тъй като броя на учениците в училището към църквата „Св.Петка” непрекъснато нараствал. Брезнишкият първенец Димитър Игнатов подарява нива в местността „Под Кале”, а платнарският и кюркчийският еснаф и Билиският манастир „Св. Архангел Михаил” даряват средства.В края на първата учебна година, през 1870г., тук е основано и читалище ”Просвещение”. През 30-40 години на ХХ век в сградата се е помещавало кметството на гр. Брезник, била е и хотел. През 1975 г. сградата е обявена за паметник на културата с местно значение /Държавен вестник, бр. 22, 18 март, 1975г.,с.7/

През 1980 - 1981 година започва преустройството на сградата по проект на Националния институт за паметници на културата. През 1985 г. реконструкцията е завършена и сградата е предоставена на Международната детска асамблея „Знаме на мира”, като още тогава вторият етаж е определен за музейна сбирка. Малко по-късно цялата сграда е предоставена на Общински център за работа с деца. През 2000 година сградата на Класното училище е предоставена за музей, в който е разгърната постоянната експозиция.

По инициатива на кмета на общината Васил Узунов се предприемат действия за предоставяне за музей на още една емблематична сграда в гр. Брезник - Военния клуб на V-ти конен полк и следващите военни формирования. Тя е строена през 1934 год.

Сградата на бившия Военен клуб с площ 1100 кв.м. е предоставена от Министерство на отбраната на общината за нуждите на музея. В нея днес етаж се помещава администрацията на музея, фондохранилищата, временна експозиция“ V-ти конен полк ибрезничани във войните за национално обединение“, просторна зала за постоянна изложбена дейност за наши и гостуващи изложби, за срещи и концерти, творчески ателиета за работа с деца и млади хора.

Входни такси за посещение в двата обекта на Общински исторически музей - Брезник

За граждани  - 3.00 лв.
За учащи, пенсионери,групи над 5 човека  – 2.00 лв.

За хора с увреждания - безплатно

За деца в детските градини и ученици от Брезник – безплатно
Беседа за групи – 10.00 лв.
Фото и видеозаснемане – 10.00 лв.
Използване на материали от фондовете на ОИМ-Брезник – 6.00 лв.

Занимания с деца-програми.

С предварителна заявка за групи деца от детски градини  и учащи.

Работа в групи от 15 максимум  до 25 деца във всяко от ателиета на музея - грънчарско, художествено, тъкачество – 10.00 лв.

 Заниманията са в рамките на един учебен ден.

Тематични беседи и провеждане на уроци в музея – 5.00 лв..

За училищата в Брезнишко – безплатно.

Организиране на събития – по договаряне.

      Във фоаетата на музейните сгради са разположени щандове, от които можете да закупите своите  сувенири и издания на музея.

 

Актуални новини и събития