Общински исторически музей
Музеят на Граово

"Батак 1876г. Хроника на една безсмъртна пролет"

ОИМ-Брезник ви кани на изложба "Батак 1876 г. Хроника на една безсмъртна пролет". Събитието се организира съвместно с Историческия музей - Батак, който гостува със своя експозиция.
Изложбата представя един от силните и същевременно драматични моменти от нашата история – Априлското въстание и неговото жестоко потушаване в Батак.
Хронологично е проследен ходът на събитията през бурната пролет на 1876 година – от подготовката на въстанието в Четвърти революционен окръг до неговото избухване и потушаване.
Акцент е поставен върху епилога на Априлското въстание в Батак. Кървавата разправа с въстаналите батачани и героичната саможертва на хилядите в името на свободата разтърсват през онази пролет съвестта на Европа. И до днес разказът за онези страшни часове, когато думите „Свобода или смърт” са изковавали нашата историческа памет, ни съпътства и ни дава един от най-ценните уроци – за силата на духа, за саможертвата в името на идеалите, за вярата и стремежа към свобода.
Сградата „Класното училище“, в която е представена гостуващата изложба “Батак 1876 г. Хроника на една безсмъртна пролет“, пази спомена за първия учител ДИМИТЪР ТОНДЖАРОВ от Самоков (1825–1876), който издига нивото на образователното дело в града. Той поставя началото на брезнишкото читалище и библиотеката, открива неделно училище за възрастни. Организира революционната пропаганда в този край. През 1875 г. заминава за Батак, където учителства и взема дейно участие в подготовката на Априлското въстание. Изгаря посечен, заедно със своите ученици, в пламъците на въстанието за освобождението на своя народ.
Изложбата представя хронологично събитията с богат илюстративен материал от фонда на Исторически музей в Батак- оригинални пощенски картички и снимки от фонда на музея, запечатали лица и събития в Батак след въстанието, Иконата „Св. Модест”, спасена от пожара, запален в църквата „Света Неделя”–последната крепост на въстаналото население в Батак през Априлското въстание 1876 г, лични вещи на въстаници, веществени доказателства, че Батак е пример за висок морал, за величие, за осмислена жертва.